[1]
T. Toporišič, „Svežina dramskih praks in njihovih analiz (Mateja Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016)“, SRL, let. 65, št. 2, str. 420-423, feb. 2017.