[1]
A. Šivic-Dular, „Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSK (Bukarešta, 24.–25. september 2016)“, SRL, let. 65, št. 2, str. 424-432, feb. 2017.