[1]
U. Perenič, „Še k pojmu medialnosti“, SRL, let. 65, št. 1, str. 3-19, jan. 2017.