[1]
K. Gruber, „Kinofikacija umetnosti“, SRL, let. 65, št. 1, str. 43-51, jan. 2017.