[1]
A. Leben in D. Srienc, „Novi mediji v sodobni literarni praksi koroških Slovencev“, SRL, let. 65, št. 1, str. 65-80, jan. 2017.