[1]
A. Žele, „Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih“, SRL, let. 65, št. 1, str. 81-97, jan. 2017.