[1]
I. Kerže, „Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja“, SRL, let. 65, št. 1, str. 99-114, jan. 2017.