[1]
I. Zajc, „Implicitni avtor: Raba v slovenski literarni vedi, nove opredelitve in problematična mesta“, SRL, let. 65, št. 1, str. 127-139, jan. 2017.