[1]
S. Vladušić, „Kiš in Andrić – možna poetološka vzporednica“, SRL, let. 65, št. 1, str. 141-150, jan. 2017.