[1]
K. Riman, „Hrvatsko-slovenske veze v putopisima Josipa Starèa“, SRL, let. 65, št. 1, str. 169–182, jan. 2017.