[1]
I. Žunkovič, „Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik“, SRL, let. 65, št. 1, str. 183-198, jan. 2017.