[1]
T. Mikolič Južnič, „Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine “, SRL, let. 64, št. 4, str. 443-462, apr. 2016.