[1]
V. Purič, „Sodobna slovenska poezija v Italiji“, SRL, let. 64, št. 4, str. 489-501, apr. 2016.