[1]
M. Hladnik, L. Zibelnik, J. kolar, in A. Bjelčevič, „Nova prešerniana“, SRL, let. 64, št. 3, str. 241-268, mar. 2016.