[1]
M. Pezdirc Bartol, „Slovenske dramatičarke v 21. stoletju: Med teorijo, prakso in inovativno pisavo“, SRL, let. 64, št. 3, str. 269-282, mar. 2016.