[1]
K. Pranjić, „Logika zaumnega jezika ruske avantgarde“, SRL, let. 64, št. 3, str. 325–339, mar. 2016.