[1]
B. Udovič, „Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika“, SRL, let. 64, št. 3, str. 365-383, mar. 2016.