[1]
M. Uhlik in A. Žele, „Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini“, SRL, let. 64, št. 3, str. 385-400, mar. 2016.