[1]
V. Babič, „Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja“, SRL, let. 64, št. 3, str. 401-406, mar. 2016.