[1]
J. Bon in U. Perenič, „Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja: Časovno-frekvenčna analiza“, SRL, let. 64, št. 1, str. 13-32, jan. 2016.