[1]
M. Vrbinc in A. Vrbinc, „Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje“, SRL, let. 64, št. 1, str. 33-46, jan. 2016.