[1]
S. Torkar, „Zizenčeli in njegovo Zashtitno voshejne“, SRL, let. 64, št. 1, str. 71-73, jan. 2016.