[1]
L. Rezoničnik in N. Zavašnik, „Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov: Slovanski jeziki na stičišču kultur“, SRL, let. 64, št. 1, str. 74-75, jan. 2016.