[1]
I. Žunkovič, „Učinek utelešene vednosti v sodobni dramatiki – 24ur Simone Semenič“, SRL, let. 63, št. 4, str. 377-388, apr. 2015.