[1]
N. Jovović, „Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića“, SRL, let. 63, št. 3, str. 293-310, mar. 2015.