[1]
A. Žele, „O slovnici sodobnega češkega jezika“, SRL, let. 63, št. 3, str. 339-343, mar. 2015.