[1]
J. Trupej, „Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino“, SRL, let. 63, št. 1, str. 17-28, jan. 2015.