[1]
A. Pisanski Peterlin, „So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? Korpusna študija na primeru izražanja epistemske naklonskosti“, SRL, let. 63, št. 1, str. 29-44, jan. 2015.