[1]
I. Verč, „Iz gradiva o mentorskem delu prof. dr. Aleksandra Skaze (Roman Tat Leonida Leonova)“, SRL, let. 62, št. 4, str. 485-496, apr. 2014.