[1]
A. Derganc, „Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih“, SRL, let. 62, št. 4, str. 537-544, apr. 2014.