[1]
J. Habjan, „Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem“, SRL, let. 62, št. 4, str. 569-578, apr. 2014.