[1]
M. Uhlik, „Dva poskusa pojmovanja stilistike: Charles Bally in Grigorij Vinokur“, SRL, let. 62, št. 4, str. 591-604, apr. 2014.