[1]
D. Živković in Časlav Nikolić, „Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklusu Odisej Gregorja Strniše“, SRL, let. 62, št. 4, str. 607-619, apr. 2014.