[1]
N. Ulčnik, „Dvojnici bolnica – bolnišnica v 19. stoletju in danes“, SRL, let. 62, št. 4, str. 647–663, apr. 2014.