[1]
A. Vidovič Muha in A. Žele, „Spremna beseda“, SRL, let. 62, št. 3, str. 267-272, mar. 2014.