[1]
A. Vidovič Muha, „Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jezika (Antropocentrični vidik)“, SRL, let. 62, št. 3, str. 295-308, mar. 2014.