[1]
G. Ilc, „Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini“, SRL, let. 62, št. 3, str. 309-320, mar. 2014.