[1]
A. Žele, „Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo“, SRL, let. 62, št. 3, str. 321-330, mar. 2014.