[1]
P. Gantar, „Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji“, SRL, let. 62, št. 3, str. 331-344, mar. 2014.