[1]
A. Derganc, „Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini“, SRL, let. 62, št. 3, str. 345-352, mar. 2014.