[1]
N. Jakop, „Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini: jezikovnopragmatični vidik“, SRL, let. 62, št. 3, str. 353-362, mar. 2014.