[1]
M. Kalin Golob in N. Logar, „Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu“, SRL, let. 62, št. 3, str. 363-373, mar. 2014.