[1]
E. Kržišnik, „Izražanje prostora v slovenski frazeologiji“, SRL, let. 62, št. 3, str. 375-384, mar. 2014.