[1]
N. Šabec, „Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru“, SRL, let. 62, št. 3, str. 395-410, mar. 2014.