[1]
D. Komel, „Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice“, SRL, let. 62, št. 3, str. 423-434, mar. 2014.