[1]
M. Šekli, „Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov“, SRL, let. 62, št. 3, str. 451-461, mar. 2014.