[1]
I. Orel in V. Smole, „Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika“, SRL, let. 62, št. 3, str. 463-481, mar. 2014.