[1]
V. Žerjal Pavlin, „Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk“, SRL, let. 62, št. 2, str. 163-176, feb. 2014.