[1]
D. Bína, „Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju“, SRL, let. 62, št. 2, str. 177-184, feb. 2014.