[1]
M. Larisa Fabčič, „Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih“, SRL, let. 62, št. 2, str. 195-216, feb. 2014.